Locally inspired, authentic denim product to wear for a lifetime

CANVA

DREJ

GİRİT

SELVEDGE

Selvedge; “self” ve “edge” kelimelerinin birleşiminden oluşur ve denim kumaşının her iki tarafta kendi kendine biten kenarını ifade eder.